artykuł nr 1

Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie

Witamy na naszej stronie BIP

Załączniki:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ( wersja PDF ). Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198 z późn. zm.) Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej: Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania placówki, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Wypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres: Dom dla Dzieci "SOSENKA" w Częstochowie; Adres: 42-200 Częstochowa; ul. Przejazdowa 98; e-mail: e-mail: pow.blachownia@poczta.onet.pl 158 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ( wersja DOCX ). Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198 z późn. zm.) Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej: Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania placówki, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Wypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres: Dom dla Dzieci "SOSENKA" w Częstochowie; Adres: 42-200 Częstochowa; ul. Przejazdowa 98; e-mail: e-mail: pow.blachownia@poczta.onet.pl 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer